PHOTOGRAPHY

Kenka_Matsuri_Japanese_Fighting_Festival-409
Ekoin Morning Fire Ceremony-306
Shikoku - Awa Odori Hall-142
San_Zen_In_Fall_Leaves_Kyoto-148
Mifune Matsuri -499
Shikoku - Iya Valley Kazurabashi-516
Cherry Blossom Yoshino -4
IMG_9993
Genko_AN-150
Kenka_Matsuri_Japanese_Fighting_Festival-155
IMG_3203
Shikoku - Awa Odori Hall-162
IMG_0980-8
Kishiwada_Dajiri_2016-11
Shikoku - Uwajima Castle-754
Kenka_Matsuri_Japanese_Fighting_Festival-477
Awaji Whirlpool-38
Shikoku - Old Kotohira playhouse Kanamaruza-434
Shikoku - Sada Chinkabashi (submersible bridge) --646
Shikoku - Uchiko Traditional Streetscape -869
IMG_0479
IMG_2958
IMG_6633
27 Rogins Tavern-Jason Haidar
IMG_3306
IMG_0968-2
Awaji Ningyo-joruri-86
IMG_1242-4
IMG_9976
01-Cover-1stChoice-Jason